Gjutning innebär att smält metall hälls i en för ändamålet framställd form, där den får stelna. Formen kan vara antingen en engångsform eller en permanent form. Engångsformen förbrukas vid gjutningen och den permanenta återanvänds flera gånger.

Att välja den tekniskt och ekonomiskt bästa gjutmetoden för ett aktuellt gjutstycke är många gånger svårt. Höga kostnader för gjutningen behöver inte nödvändigtvis innebära att slutprodukten blir dyrare. Därför är det viktigt att beakta totalkostnaden, exempelvis om gjutningen kan utföras på ett sätt så att behovet av andra processteg, som exempelvis bearbetning, kan minska eller helt tas bort.

Val av gjutmetod måste ta hänsyn till samspelet mellan gjutmetod och gjutlegering. Tillgängliga metoder lämpar sig mer eller mindre väl för olika legeringar. Nedanstående bild ger en förenklad översiktsbild av förhållandena, men avvikelser kan förekomma.

Översikt över gjutmetoder. Egenskaper för gjutmetoder.

 

1482