1.1 Produktionsflödet för gjutning

Från ritning till färdigt gjutgods finns det ett flertal steg.

I flera andra stycken i gjuterihandboken beskrivs de olika operationer som behövs i produktionsprocessen för att få fram färdigt gjutgods.

Här nedan ges emellertid en översiktlig bild av alla steg i produktionen för gjutning av gods i sandform.

Principsbild för gjutning i engångsform i sand.

1856