Partningen, eller formdelningen, är avgörande för kostnaden och gjutbarheten för ett gjutstycke.

Följande är viktigt att tänka på när det gäller partningen:

  • Eftersträva enkelhet i själva partningen.
  • Gör borrhål och andra hålupptagningar i dragningsriktningen.
  • Undvik underskärningar.
  • Använd verktygshalvor med krympande partier som halvor för utstötare.
  • Undvik geometrier som medför bruten partlinje.
  • Försök göra maskinell avgradning möjlig.

Ett pressgjutgodsstycke måste utformas så att det säkert blir kvar i den rörliga verktygshalvan när verktyget öppnas, det vill säga så att det krymper mer på denna sida. Vid gjutstycken som byggs upp likformigt från ett mellanplan kan man genom olika släppningsvinklar se till att den nödvändiga spänningen erhålls.

Pressgjutgodsstycke med mellanplan. Olika släppningsvinklar för den rörliga respektive fasta verktygshalvan.

4603