10.2.10 Pressgjutgods värmebehandlingsbarhet

Med konventionell pressgjutgodsteknik går det inte att tillverka komponenter som kan värmebehandlas. Gas som föreligger löst i gjutgodset eller som porer utvidgas vid den höga temperaturen under värmebehandlingen erforderliga högre temperaturen och bildar blåsor, som inte bara tydligt påverkar måttnoggrannheten utan även hållfastheten.

God värmebehandlingsbarhet kan emellertid säkerställas genom användning av vakuumpressgjutning.

 

Med hjälp av värmebehandling kan komponentegenskaper som exempelvis önskad hållfasthet eller brottöjning uppnås eller ökas. Det är möjligt att genom en åldringsbehandling avlägsna oönskade spänningar i gjutgodset. Dessa spänningar kan härröra från för snabbt stelnande i verktyget eller från för snabb svalning efter gjutning. Ytterligare en aspekt kopplad till spänningar i gjutgodset är krackeleringar på gjutgodsytan som kan uppstå på grund av utmattning vid drift.

Följande punkter bör beaktas då det gäller värmebehandling av pressgjutgods:

  • Endast vissa aluminiumlegeringar kan värmebehandlas.
  • Värmebehandling, speciellt T6-behandling höjer kostnaden för gjutgodset.
  • En värmebehandling kan medföra en försening av gjutgodset.

 

4642