10.2.13 Ingjutna delar av annat material

Ingjutna delar används framför allt vid lagerboxar, dubbar, kranar, rör, gängade nipplar, lås och förstärkningsdelar. De ingjutna delarna är intressanta att använda i en pressgjuten komponent på ställen som utsätts för speciell påkänning. Ett exempel är ingjutning av isolerande material.

Vid ingjutning av delar är det viktigt att ta hänsyn till följande faktorer:

  • Metallen måste krympa på bussningen, bulten eller annan inlagd detalj och får inte i något fall krympa från den ingjutna detaljen i längsriktning.
  • Den ingjutna detaljen måste ha rätta toleranser för ingjutning.
  • En säkring måste garanteras mot förskjutning på grund av vibrationer vid verktygets stängning och mot trycket från den inströmmande smältan.
  • En säkring bör göras genom urfräsning, räffling, spår, fyrkantsform och så vidare mot vridning eller axiell förskjutning vid senare användning (bild 26).
  • Det måste tillses att tillräcklig greppmöjlighet föreligger för lätt införande av bulten, dubben och så vidare i det varma verktyget.
  • Utformningen av ingjutningsdelen och verktyget måste vara så att en felaktig inläggning av ingjutningsdelen är omöjlig.
  • För att undvika risk för korrosion, skall ingjutningsdelen vid behov förses med ett ytskydd.
  • Gjutstyckets omslutande vägg får inte vara för tunn eftersom kassation kan uppstå genom att smältan ej fyller ut den tunna sektionen eller på grund av krympsprickor.
  • Med hänsyn till pressgjutmaskinens cykeltid bör man manuellt inte lägga i mer än 4 – 5 delar per cykel. Är antalet ingjutningsdelar större, bör iläggningsoperationen mekaniseras.
  • Pressgjutna komponenter med ingjutningsdelar skall inte värmebehandlas eftersom risk föreligger för att den ingjutna delen lossnar.
4645