Varumärken, siffror, inställningsmarkeringar, utsmyckningar och liknande kan medgjutas på ytter- och innerytor.

Alternativet längst till vänster i bilden nedan visar hur tecken kan gjutas in utan med väldigt liten tidsåtgång och extra kostnad. Siffrorna, bokstäverna eller andra tecken måste dock placeras så att inga underskärningar (motsläppning) uppstår. De ska inarbetas i verktyget som fördjupningar. Det gör att de har ett gott motstånd mot den inströmmande smältan vid gjutningen och ger gravyren lång livslängd.

Vid gjutna komponenter, på vars yta utåtgående skrifttecken skulle störa eller där ytor med skrifttecken måste bearbetas eller slipas anordnas de upphöjda skrifttecknena enligt alternativet till mitten i bilden.

Ett utförande som det till höger i bilden är mycket dyrbart. Den i verktyget upphöjda stående gravyren är utsatt för fara att skadas och stark förslitning.

 

4646