10.2.21 Ytbehandling av pressgjutgods

Ytor på pressgjutgods behandlas för att uppfylla olika krav. Kraven kan vara antingen dekorativa eller funktionella.

Exempel på dekorativa skäl för att ytbehandla pressgjutgods kan vara färg, glans och utjämning. Listan över funktionella skäl för ytbehandling är längre. Följande lista ger exempel:

Funktionella skäl

Korrosionsbeständighet

Slitagebeständighet

Glidegenskaper

Skrovlighet

Hårdhet

Hållfasthet

Ledningsförmåga

Lämplighet för lödning

Nedanstående tabell ger en översikt över de olika ytbehandlingsmetoderna från mekanisk och kemisk bearbetning över anodisk oxidation till de olika beläggningarna. Därvid bör beaktas att mekanisk och kemisk behandling i regel utförs som ett förbehandlingssteg. Anodisk oxidation och de olika beläggningarna kan anses vara slutbehandlingssteg. De angivna ytbehandlingsmetoderna kan användas för såväl dekorativa som funktionella ändamål.

Ytbehandlingsmetoder

Mekaniska metoder

Kemiska metoder

Galvaniska metoder

Organiska beläggningar

Blästring

Avfettning

Förkoppring

Lackering

Slipning

Betning

Förnickling

- Våtlackering

Polering

Etsning

Förkromning

- Strukturlackbeläggning

 

Kemisk oxidation

Anodisk oxidation

- Pulverlackning

 

Kromatering

 

- Glidlacksbeläggning

 

Fosfatering

 

- KTL-beläggning

 

Strömlös förnickling

 

Plastbeläggning

 

 

 

 

Förbehandling

 

 

Slutbehandling

 

 

För- eller slutbehandling

 

 

 

Förutom de nämnda metoderna finns ett stort antal ytterligare ytbehandlings- och ytbeläggningsmetoder. Inom ramen för här föreliggande tekniska riktlinjer för pressgjutning av icke-järnmetaller tas inte upp förteckning och beskrivning av ytterligare metoder för att få en överskådlighet.

Grundregler för ytbehandling skall beaktas redan vid konstruktionen av gjutgods och verktyg. Resultatet av en ytbehandling hänger i stor utsträckning på noggrannheten hos mot varandra avstämda för- och efterbehandlingssteg liksom på att man tekniskt behärskar dessa. Det kan vara nödvändigt att flera förbehandlingssteg måste genomföras innan det slutgiltiga skiktet kan läggas på. Detta gäller bland annat gjutna detaljer avsedda för dekorativa ändamål som ofta bearbetas (till exempel blästring + slipning + polering) innan det slutgiltiga skiktet (exempelvis galvanisk förkromning) kan läggas på. Vidare görs ofta dels en rengöringsoperation (till exempel avfettning/betning) och påförs ett eller flera underskikt (exempelvis fosfatering för att ge en bättre vidhäftning eller förkoppring).

Nedanstående tabell ger för olika material de vanligast använda beläggningsmetoderna för pressgjutna detaljer. Tekniskt är fler kombinationer än de visade möjliga. Dock används de sällan eller inte alls.

 

 

Galvaniska beläggningar

Anodiskt oxiderade beläggningar

Organiska beläggningar

 

Förkoppring

Förnickling

Förkromning

Dekorativ

Funktionell

Lack

Plast-överdrag

Aluminiumpressgjutgods

 

 

 

 

x

x

x

Zinkpressgjutgods

x

x

x

 

 

x

x

Magnesiumpressgjutgods

 

 

 

 

 

x

x

 

x = Huvudsaklig användning.

o = Möjlig användning.

4654