Det är pressgjutverktyget som ger gjutgodset sin form. Då det ska hålla för långa produktionsserier ställs stora krav på att rätt material används i verktygstillverkningen och att det sedan bearbetas på rätt sätt och värmebehandlas.

Den principiella uppbyggnaden av ett pressgjutverktyg framgår av bilderna nedan. Verktyget består av en fast och en rörlig verktygshalva, vilka tillsammans bildar den önskvärda formhåligheten. Det är vanligt att verktygshalvorna utförs med insatser av varierande antal, vilka omges av en ram eller ett så kallat moderverktyg.

 Den kompletta uppbyggnaden av ett pressgjutverktyg.

Den principiella uppbyggnaden av den rörliga verktygshalvan i ett pressgjutverktyg. Verktygshalvan har en insats.

 

Den rörliga verktygshalvan är försedd med utstötare (utstötarpinnar), vilka löper genom verktyget och stöter ut gjutgodset ur den rörliga verktygshalvan när verktyget öppnas. Utstötarna är bakom den rörliga verktygshalvan förankrade i utstötarplattan i den så kallade utstötarlådan. Denna befinner sig mellan den rörliga verktygshalvan och maskinens rörliga maskinbord.

Verktygshalvornas centrering till varandra görs med styrpinnar och styrbussningar. Vanligt är att verktygen är försedda med rörliga kärnor manövrerade med styrpinnar eller hydraulcylindrar. Moderverktygen är försedda med spår för att möjliggöra fastspänning vid maskinborden.

Formverktyget konstrueras så att gjutgodset blir kvar i den rörliga halvan när formverktyget öppnas.

Exempel på verktygshalva från TA Hydronics:

4570