En metod under utveckling är att 3D-printa verktyg för pressgjutning. Att använda tekniken, som även kallas additiv tillverkning, kan korta ledtiderna för att ta fram teknik samtidigt som det gör det möjligt att gjuta komponenter med en mer komplex design.

3D-printning eller additiv tillverkning har funnits under många år. Framför allt har tekniken använts inom prototyptillverkning och tillverkning av små serier. Det är först på senare år som 3D-tekniken har blivit anpassad för fullskalig serieproduktion.

En 3D-fil i .stl-format skicks till din 3D-skrivare. 3D-skrivaren tar din CAD-modell och sektionerar upp modellen i små lager. Därefter smälter en laserstråle upp en pulverbädd av metallpulver.  Efter att lasern har smält det översta lagret med metallpulver läggs ett nytt lager metallpulver ut och laserstrålen börjar smälta upp ytan igen. Laserstrålen följer hela tiden CAD-modellens lager. På detta sätt byggs en detalj upp av metall. Det behövs fortfarande efterbehandling i form av bearbetning och värmebehandling för 3D-prinatde insatser i verktyget men materialutbytet är betydligt högre än med dagens traditionell tillverkningsteknik.   

För pressgjutning tittar man på möjligheten att ta fram verktyg genom additiv tillverkning. Genom att skriva ut verktyg (eller delar av verktyg) med hjälp av en 3D-printer för metall kan sannolikt flera fördelar uppnås:

  • Kylkanalerna kan placeras optimalt, vilket gör att man kan minska smörjning och cykeltider och även gjuta mer tunnväggigt gods med komplex design.
  • Ledtiderna för att ta fram verktygen kan minska.
  • Miljöpåverkan blir mindre genom att bara det material som behövs används för att ta fram verktyget.

Det finns 3D-printade verktyg i bruk inom pressgjutsindustrin och utvecklingen av nya maskiner för 3D-tekniken ökar kraftigt. Även utvekling av nya metallpulver för utskrivning sker relativt snabbt. Det finns fortfarande väldigt mycket som kommer utvecklas med 3D-tekniken som kommer gynna verktygsframställningen inom pressgjutning.

4701