Det finns framför allt två typer av pressgjutningsmaskiner; kallkammar- och varmkammarmaskiner. Detta kapitel beskriver de grundläggande funktionerna hos dessa maskintyper, beskriver skillnaderna mellan dessa, samt går genom de olika maskindelar och system som finns i dagens pressgjutningsmaskiner.

Det finns två grundtyper av pressgjutningsmaskiner. Dessa är kallkammarmaskiner och varmkammarmaskiner. Kallkammarmaskiner används för att gjuta legeringar som aluminium och mässing, alltså legeringar som antingen genom att vara aggresiva (frätande) mot maksindelar i järn (aluminium) eller som har en så hög gjuttemperatur att delar av maskinen inte kan vara konstant nedsänkt i smältan (mässing). Varmkammarmaskiner används för att gjuta de legeringar, zink och magnesium, vilka inte är aggresiva mot maskindelar i järn samtidigt som de har relativt låg gjuttemperatur vilket gör att vissa maskindelar kan vara permanent nedsänkta i smältan.

Film som visar hur pressgjutningsmaskiner fungerar:

Film som visar hur en pressgjutningsmaskin från Colosio kommer på plats på ett gjuteri.

4657