Gjutverktyget måste hållas samman med en hög låskraft under injektionsförloppet. Kraften behövs för motstå den sprängkraft som smältans tryck överför på formytan i verktygets delningsplan. Normalt skall maskinens låskraft vara minst 1,25 gånger högre än den beräknade sprängkraften. 

Pressgjutmaskinens hydraulenhet genererar kraft till följande funktioner:

  • Öppna och stänga verktyget.
  • Röra kärnor i verktyget.
  • Utstötning av färdig detalj.
  • Hålla verktyget stängt under formfyllning och eftermatning.

Öppning och stängning av verktyget sker genom att aktivera den hydrauliska cylinder som är kopplad till maskinens knäledsmekanism och som därmed flyttar den rörliga maskinplattan och rörlig verktygshalva.

 

Låskraft

Ett knäledssystem överför rörelser till det ställbara bakre maskinbordet med det rörliga maskinbordet. En hydrauliskt driven låscylinder (ofta även benämnd stängningscylinder) är fäst vid det ställbara bakre maskinbordet. Kolvstången, som är förbunden med knäledssystemet, flyttar det rörliga maskinbordet vid formstängning respektive formöppning.

Maskinens låskraft skapas  genom en kombination av den mekaniska kraft som finns I knäledsmekanismen och den hydrauliska kraft som finns i den hydrauliska låscylindern. Dessa krafter skapar drag- och tryckspänningar i maskinens pelare, som I sin tur säkerställer att övriga delar I maskinen inte böjs eller sviktar under formfyllning och eftermatning. En maskin med automatisk justering av formhöjden ger samma spänning över hela pelarens längd. Dessa maskiner har fördelen att de ger samma låskraft oavsett formhöjd. Maskiner utan automatisk korrigering i förhållande till formhöjden ger olika låskraft (spänning i pelarna) när formhöjden förändras, exempelvis under drift. Vid korrekt manuell justering blir dock dessa skillnader relativt små. Töjningsgivare kan monteras på maskinen för att kontinuerligt mäta drag- och tryckspänning i maskinens pelare. Genom att mäta spänningen kan maskinens låskraft övervakas så att det finns en säkerhetsmarginal relativt den sprängkraft (öppningskraft) som uppstår under formfyllningen. Ekvation F1 = f x p x A kan beräkna nödvändig låskraft. F1 (N), där f är säkerhetsfaktorn, p är specifikt gjututtryck (MPa), A är gjutgodsets (inkl. ingjutsystem) projicerad area i partplanet (m2).

 

Verktygsuppspänning

Om verktyget är för litet, har otillräcklig ytkontakt med maskinens verktygsplatta eller inte är uppspänt i symmetri med maskinens centrumlinjer, kan verktyget förorsaka skador på maskinen. Ganska ofta är skadan inte märkbar direkt när den uppstår, men om verktyget inte är positionerat rätt och har rätt storlek kommer slitaget att accelerera.

I samband med uppspänning av verktyget i maskinen måste även injektionsdelens höjd justeras i förhållande till storleken på verktyget. På moderna maskiner finns en motordriven utrustning för höjdinställning av injektionsdelen.

 

 

 

 

4666