12.3.1 Centrifugalgjutning - horisontal axel

Rörgjutmaskin är ett exempel. En utvändigt kyld kokill roterar här med i stort sett horisontell axel. Kokillen är stängd i sin ena ände med en muffkärna. Vid gjutningen tillförs en avvägd mängd smälta genom en lång ränna med start i formens inre del. Hela kokillen är axiellt åkbar. Rotationshastighet, åkhastighet och gjuttemperatur måste vara väl anpassade till varandra för att ett gott resultat skall uppnås. Efter att smältan har stelnat trycks godset ut ur kokillen med en stämpel.

Denna metod används främst för tillverkning av grövre rördimensioner i segjärn, så kallade tryckrör.

För klenare dimensioner som exempelvis avloppsrör i gråjärn, finns automatiska anläggningar med ett större antal cirkulerande kokiller. Ett exempel är den anläggningen som visas i nästa bild och som har utvecklats av Åkers Styckebruk.

1231 Akers

  1. Kokiller
  2. Övre rullbana
  3. Nedre rullbana
  4. Lyftanordning
  5. Renblåsning av kokillen samt beläggning av denna med ett nytt skyddsskikt
  6. Insättning av kärna
  7. Avgjutning
  8. Avlägsnade av kärnlock
  9. Uttagning av rör ut kokillen

 

1231 Bild 1 

Bilden är hämtad från http://laholmstal.se/

Rotation runt en horisontal axel används för framställning av flänsar och rör. Metoden ger bättre egenskaper än motsvarande smidda flänsar både vad gäller hållfasthet och korrosionsmotstånd (jämförande undersökning av smidda och centrifugalgjutna flänsar, Svenska Gjuteriföreningen, 1982).

4939