12.3.2 Centrifugalgjutning, vertikal axel

Vid vertikal rotationsaxel på formen (bilden nedan) kan vissa problem uppstå genom otillåtet stora variationer i godstjocklek mellan gjutstyckets övre och nedre delar. 

Konturen hos den inre håligheten blir teoretiskt en parabel. Lutningen på kurvan, som bestämmer godstjockleksdifferensen, bestäms av rotationshastigheten. Användningen av vertikal axel lämpar sig därför bäst för hålformade kroppar med relativt liten längd, gärna större diameter än längd.

 1232 Centrifugalgjutning Vertikal Axel

Vid gjutning av valsar för stålindustrin tillämpas en speciell teknik för att valsarna skall få önskade egenskaper. Trots den stora längden i förhållande till diametern sker gjutning kring vertikal axel. Formen utgörs av en cylinderformad kokill av vermikulärt gjutjärn, ofta med påkrympta stålringar som förstärkning. Kokillen beläggs före gjutning med ett keramiskt skyddsskikt, bestående av exempelvis glasmjöl och bentonit. När tekniken används för gjutning av valsar gjuts tapparna i sandformar eller i keramiska engångsformar.

 

Vid centrifugalgjutningen av stålverksvalsar fylls först kokillen delvis med en smälta som efter stelning ger ett hårt och slitstarkt material, höglegerat gjutjärn eller stål. Detta hårda och slitstarka material, höglegerat gjutjärn eller en stållegering, kommer att bilda valsens slityta. Kokillen roterar vid gjutningen med högt varvtal, 500 – 800 rpm. Rotationen ger en centrifugalkraft motsvarande cirka 120 gram. Efter en avpassad tid fylls resterande del av den roterande kokillen med ett material, som vid stelning ger en seg kärna hos valsen.

4943