Ytterligare en variant av centrifugalgjutning är centrifugalpressgjutning. Vid denna metod grupperas formhåligheter runt ett centralt placerat nedlopp (bilden nedan).

Från detta slungas smältan under tryck ut i formhåligheterna och utfyller väl dessa konturer genom det ökade hydrostatiska trycket som erhålls genom centrifugalkraften. Rotationshastigheten bestäms dels av önskat tryck på smältan, dels av formens hållfasthet. I allmänhet begränsar den senare varvtalet till 50 - 200 rpm. Centrifugalpressgjutning kombineras ofta med vaxursmältnings-metoden eller med stapelformning. Metoden lämpar sig bäst för tunnväggigt gods, för komplicerat gods och för legeringar som har för hög smältpunkt för att kunna gjutas.

Följande bild är från en simulering av centrifugalpressgjutning där turbinblad har gjutits i keramiskt skal (vaxursmältningsmetoden i kombination med rotation med hög hastighet)

 1234 Centrifugalpressgjutning Bild 1

https://ecotre.de/it/simulation-schleudergiessen/

Utvecklingen går mot att centrifugalgjuta allt mer komplicerade ämnen med hjälp av 3D sand-printade (3DSP) kärnor som följande bild är ett exempel på. Här är det ett större pumphjul med först en översiktsbild och därefter ses hur den 3DSP kärnan är placerat inne i kokillen.

1234 Centrifugalpressgjutning Bild 2

https://www.giesserei.eu/magazin/fachartikel/2016/schleudergiessen-mit-3-d-gedruckten-kernen/

1234 Centrifugalpressgjutning Bild 3

 

https://www.giesserei.eu/magazin/fachartikel/2016/schleudergiessen-mit-3-d-gedruckten-kernen/

Som exempel på mycket tunnväggiga detaljer, som gjuts med metoden kan nämnas prydnadsföremål och smycken i tenn. Vid detta material utgörs formen av ett gummiliknande material.

6 66 Mygga

4947