Electro slag remelting casting hamnar under begreppet stränggjutning även om det inte är gjutning i vanlig bemärkning utan är omsmältning av ett tidigare gjutet ämne. Metoden grundar sig på en metod som kanske först utvecklades redan 1892 i just Ryssland.

Metoden beskrivs dock tydligt på 1930-talet av R. Hopkins varför han anses som uppfinnare av ESRC. Det var dock först när ryssarna började använda sig av växelström på 1950-talet som det tog fart. Inom stålindustrin är det en använd metod för att uppnå mycket rent stål.

Principen är ganska enkel då en växelspänning läggs över ett ämne, en konsumerbar elektrod, och en kokill, som står i förbindelse via ett slaggbad. På grund av att slaggen har en mycket större resistivitet än metallen kommer värmeutvecklingen att koncentreras till slaggen med en temperatur ca 300°C över stålsmältan. Därvid bildas en smält film på elektrodens spets där droppar av smält stål rinner genom slaggen ner i kokillen och stelnar. Elektroslaggraffinering, ESR, är namnet på processen som till exempel Uddeholm i Hagfors använder sig av för att framställa rent stål som utgångspunkt för framställning av ämnen till verktygsstål.

ESRC där komponenter tillverkas har mest använts i Ryssland men även används i Kina för tillverkning av ämnen med mycket hög renhetsgrad. Ämnen med höga påkänningar är typiska ämnen som tillverkas.

 1241 Elektroslaggjutning Bild 1

Gjuteriföreningsrapport 1982-1015

Några fördelar som nämns för metoden är för framställning av gjutgods med ESRC är

  • Mera likvärdiga mekaniska egenskaper
  • Frihet från konventionella gjutgodsdefekter
  • Egenskaper jämförbara med smidda produkter

Följande bild visar en vevaxel till ett fartyg.

1241 Elektroslaggjutning Bild 2

Gjuteriföreningsrapport 1982-1015

4960