Degelugnen är en induktionsugn. Den används i alla typer av gjuteriet. 

 Avslaggning av degelugn vid SKF Mekans nya smältverk.

 

Namnet kommer sig av att ugnen består av en degel av eldfast material, vilken omges av en induktionsspole i form av en vattenkyld rörslinga av koppar (figuren nedan). Spolen är ansluten till en växelströmskälla, som alstrar ett elektromagnetiskt fält i degeln. Starka elektriska virvelströmmar uppstår i det ledande metalliska materialet, som uppifrån chargerats i degeln. Därvid alstras värme som leder till att materialet smälter. Plåtpaketen runt spolens ytteryta har till uppgift att återleda magnetfältet.

Ugnstypen kallas även virvelströmsugn – ett namn som kommer sig av hur smältprocessen fungerar.Elektrisk degelugn av LFD-typ (ABB).

1. Övre och undre infodringsring.
2. Keramisk degel.
3. Induktionsspole.
4. Laminerade plåtpaket. 
5. Övre och undre stativ för magnetringar.

 

Ugnarna chargeras oftast från ett plan i nivå med ugnarnas överkant (figuren nedan). Det är vanligt att råmaterialet transporteras från skrotgården med en transportvagn. En annan vanlig lösning är att materialet skickas direkt till ugnen med hjälp av en lyftmagnet som hängts upp i en travers.

Anläggning för smältning i elektrisk degelugn (Otto Junker).

1. Induktionsugn
2. Avsugningshuv
3. Vågutrustning
4. Skydd
5. Hydraulaggregat
6. Operatörshytt med kontrollpanel
7. Styrskåp med smältprocessor
8. Frekvensomvandlare
9. Kondensatorbatteri
10. Transformator
11. Vattenkylare
12. Luftkylare
13. Chargeringskärl

 

Varianter på degelugnar

Växelspänningen, som matas in i spolen på ugnen, kan ha samma frekvens som det ordinarie elnätet (50 hertz) och benämns då lågfrekvent degelugn (LFD-ugn). En ugn som opererar med högre frekvens, ofta 150-250 hertz,  kallas högfrekvent degelugn (HFD-ugn). Den högfrekventa växelspänningen alstras med statiska omformare.

Tappning av smälta från en elektrisk degelugn (ABB).

1702