13.2.4 Energibesparande åtgärder för degelinduktionsugnar.

Här följer energibesparande åtgärder för degelinduktionsugnar.

  • Var noga med att chargera till god fyllning av ugnen så att maxeffekt kan tas ut under så stor del av smältcykeln som möjligt. Dålig chargering ger stor ugnsström med höga förluster och dålig smälteffekt.

  • Försök att minska överhettningstiden genom att tillföra full effekt under hela överhettningsperioden och starta inte överhettningen förrän det behövs med hänsyn till tappningen (avgjutningen). Överhetta ej mer än nödvändigt. 100 grader extra kräver 40 – 50 kWh/ton. Försök att hålla transport- och avgjutningsskänkar varma i stället.

  • Ha alltid lock på ugnen vid överhettning och varmhållning, det vill säga så snart som skrot ej täcker badytan. Locket bör vara isolerat med ett eldfast material med låg densitet och därmed god isoleringsförmåga.

  • Vid längre tids varmhållning i smältugnar bör badytan hållas täckt med slagg och locket läggas på ugnen.

  • Degeln i en degelugn bör bytas ut efter viss tid, då det åtgår mer energi vid smältning med gammal degel.

  • Vid sintring av degel och infodring ska alltid locket vara pålagt. Det sparar energi och gör att sintringen blir jämnare över hela degeln.

  • Så snart som smältningen för dagen eller skiftet avslutats, chargera med startklump (LDF) eller skrot (HFD) och lägg på locket. Därigenom vinns en hel del energi genom att chargen tar åt sig värme från degeln. Om det är praktiskt möjligt, kan även kylvattentillförseln strypas till 10 – 15 procent av normalt.

  • Slå av HFD-anläggningar med omformare vid längre driftsstopp.

  • Stoppa fläkt- och hjälpmotorer så snart anläggningen ej är i drift. Men, stäng aldrig av kylvattenpumpar.

  • Försök att hålla återgångsprocenten så liten som möjligt. Häll tillbaka allt som blivit för kallt för gjutning men fortfarande är flytande.

Läs mer i kapitlet om gjuteriindustrins energifrågor, där sidorna 21.6 och 21.7 tar upp energieffektivitet i smältningsprocessen för järnl respektive aluminium/koppar.

1706