För att starta kupolprocessen (ofta efter en helg) sätts först en bäddkoks. Bäddkoks är den koks som går åt för att fylla botten av ugnen upp till en nivå några decimeter över formorna.

Denna bäddkoks antänds och genomblåses med formorna. När den är ordentligt antänd och all koks brinner stängs blästerluften av och ugnen kan chargeras.

Ugnen chargeras från toppen av ugnen via en bottentömmande chargeringsburk. Typiskt är att burken dimensioneras så att tio till tolv burkar får plats i ugnen. Varje charge (sätta) innehåller typiskt följande material:

Smältmaterial:                                                               

  • Återgång (gjuteriets ingjut, kassationer etcetera)         

  • Smidesskrot                                                                   

  • Tackjärn (minimeras av kostnadsskäl)  

  • Pressade spånbriketter

Tillsatser:

  • Koks

  • Kalksten

  • Kisel (SiC / FeSi)

 

Normal omsättningshastighet är ungefär tio charger per timma.

Förhållandet mellan smide och övriga smältmaterial styrs av önskad utgående kolhalt i smältan. Denna kan också långsiktigt påverkas av vilken höjd botten ligger på. Infodringen slits, därigenom ökar distansen mellan formorna och botten (smältzonen). Järnet får då en längre väg att rinna genom koksbädden och tar därmed upp mer kol.

Om det inte finns tillräckligt med återgångsmaterial chargeras ibland även tackjärn, men man försöker minimera användandet av det då kostnaderna är relativt höga.

Koks tillsätts typisk i en mängd av tio till tolv procent av smältmaterialet och kalksten i en fjärdedel i förhållande till koksen.

När ugnen är chargerad startas produktionen genom att blästerluft och eventuell syrgas tillsätts. Förhållandet mellan blästerluft och syrgas är normalt en inblandning av tre till sex procent syrgas. Det finns en viss flexibilitet i kupolugnens kapacitet genom att reglera blästerluftmängden. Denna flexibilitet betyder att man kan strypa hastigheten med ungefär 25 procent utan alltför stora förluster.

Användandet av kupolugnar är, i motsats till degelugnar, en kontinuerlig process som mår bäst av att köras utan avbrott. Det är därför viktigt att kupolens kapacitet är noga anpassad till det behov som finns samt att hållugnskapaciteten som är kopplad till kupolen är tillräckligt stor för att undvika alltför frekventa stopp.

1709