I de elektriska ljusbågsugnarna sker värmetillförseln via en elektrisk ljusbåge. Denna bildas mellan en eller flera elektroder som sticker in i ugnsrummet eller mellan elektrod och smälta. 

Ett exempel på ljusbågsugn av typ Heroult-ugn visas i följande figur. Ljusbågsugnar förekommer i sällsynta fall inom stålgjuterier men är relativt vanliga på stålverk.

Ljusbågsugn (VDG).

a. Elektroder
b. Ljusbåge
c. Gjutskänk
d. Slaggbehållare
e. Gjutsnyt

1712