13.5.2 Regler för god ugnsskötsel

Följande punkter ger exempel på god skötsel av en rännugn.

  • Övervaka kontinuerligt induktorinfodringens kondition, exempelvis med hjälp av  diagram över kondition (resistans och reaktans), resistans-tid, reaktans-tid och/eller mätningar av kylvattentemperaturen. Här kan man utläsa slitage- eller igensättningstrender.

  • Övervaka infodringen i vannan kontinuerligt genom mätning av temperaturen på ugnsmanteln samt genom visuell inspektion i samband med avslaggning.

  • Tillse att smältan som fylls på i ugnen är fri från slagg. Medföljande slagg kan reagera med det eldfasta fodret. En pålagring kan också ske.

  • Slagga av påfyllningshålet före påfyllning. Det gör att det tar längre tid innan påfyllningshålet sätts igen och det gör det svårare för slagg att följa med in i ugnen.

  • Sträva efter att hålla ugnen så tät som möjligt. Kommer det in syre via luft så  reagerar det med smältan och slagg bildas.

  • Öppna ej slaggluckan i onödan. Motiveringen är även här att undvika insläpp av syre.

  • Slagga av smältan i ugnsvannan med jämna tidsintervall för att hålla nere angreppen på ugnsfodret.

  • Håll ej påfyllningstemperaturen onödigt hög. Det minskar det slitage som uppstår av att tappstrålen träffar infodringen.

1717