Olje- eller gaseldade smält- och varmhållningsugnar används nästan uteslutande i metallgjuterier. Denna typ av ugnar är ett alternativ till elektriska smält- och varmhållningsugnar.

Vare sig man använder olja, gas eller elektricitet finns givetvis flera för- och nackdelar att ta hänsyn till. Avgörande faktorer vid valet mellan energikällorna är bland annat energikostnaderna och miljöskäl. 

3268