Med avgjutning avses det arbetsmoment då smälta fylls i gjutformen genom ingjutsystemet och fyller formhåligheten.

En smälta med önskad kemisk sammansättning skall hällas i formen med kontrollerad och jämn temperatur under ett förutbestämt tidsintervall. Att välja rätt avgjutningsmetod är viktigt eftersom det valet påverkar gjutgodskvaliteten, utbytet, kostnaden och arbetskraftsbehovet.

1513