Skänkar i storlekar från små handhållna till stora mekaniskt hanterade är den vanligaste avgjutnings- och transportutrustningen för all typ av smälta.

Beroende på utformningen av skänken finns följande huvudtyper:

  • konisk

  • bottentömmande

  • cylinderformad

  • teapotskänk (tekanneskänk)

 

De vanligaste typerna av avgjutningsskänkar.

                                      

Den koniskt utformade skänken (figur a i bilden) används för både järn- och metallegeringar. Skänken är normalt tillverkad i stål och finns i kapaciteter från 100 till 20 000 kilo. Invändigt är den infodrad med keramiskt material. Vanligtvis är den öppen uppåt och försedd med avgjutningsläpp, två skänk-ok (bygeln som skänken hänger i) samt hängslen (sidobalkar i oket).

För att förhindra slaggdefekter i stål- och magnesiumgjutgods är ett vanligt alternativ koniskt utformade bottentömmande skänkar med stoppare (figur b). Sådana skänkar finns med kapaciteter från 1 000 till 10 000 kilo. Principen för denna typ av skänkar beskrivs på sidan 14.5.

Cylindriska skänkar (figur c) används för transport av smälta och för avgjutning av järn-, brons-, rödmetall- och i vissa fall även stållegeringar. I dessa skänkar är temperaturförlusterna väsentligt lägre än i koniska skänkar. Typiskt för cylindriska skänkar är att de har kapaciteter upp till 5000 kilo. Smälta fylls i formen genom att skänken roteras kring sin axel. En begränsning med denna typ av skänkar är svårigheten att rengöra och infodra dem.

Generellt sett så är all överflyttning av flytande metall från en ugn till en skänk i behov av att man på ett effektivt sätt minskar värmeförlusten och materialpåbyggnaden inne i skänken. Genom förvärmning minskar behovet av att övertemperera smältan i smältugnen och smältan kan då bättre behålla sin temperatur. Övertemperatur ger dessutom förhöjd risk för att man försämrar smältans kvalité. Förvärmning av gjutskänken görs även för att förhindra ångexplosion i infodringen. Ännu ett sätt att minska värmeförluster är att använda ett bakfoder i skänken, det vill säga ett eldfast material med hög värmeisolerande förmåga. Vid järngjutning är det även viktigt att skölja en gjutskänk med järn före den första användningen för att minska dess syreupptagning samt ytterligare minska värmeförluster.

När nya skänkar infodras måste materialet torkas långsamt, på grund av den eldfasta infodringens låga densitet om 1,5 till 3,0 kg/dm3. Vanligtvis torkas infodring med en lugn, kontrollerad temperaturökning enligt leverantörens föreskrifter. Detta är viktigt för att slitaget skall minimeras och att ett genombrott till stålmanteln inte skall ske.

En avancerad förändring av koniska och cylindriska skänkar är att förse dem med en ”teapot” (figur d). Sådana skänkar benämns teapot- eller tekanneskänkar. Teapotutförandet gör att smältan tas från botten av skänken vilket gör att eventuell slagg kan avskiljas. En nackdel är nödvändigheten att förhållandevis ofta rengöra och byta infodring av teapotkanalen.

Genom att rengöra och underhållslaga sin skänk med t.ex. patch/smetmassa så kan man förlänga infodringens livslängd. Samtidigt erhålls viktig förståelse över ersättningsbehov. Genom att bila bort slagg i pipen/snyten ökar man sina förutsättningar att hålla gjutboxen full under avgjutningen.

2684