14.4 Avståndsstyrd och automatiserad avgjutning

Vid avståndsstyrd avgjutning är alla rörelser på avgjutningsenheten servostyrda och manövrerade från en manöverpulpet. Vissa moment av avgjutningen kan vara automatiserade medan något eller några, vanligtvis start och stopp samt flödesreglering, sker manuellt. Den avståndsstyrda avgjutningen ger påtagliga förbättringar i fråga om produktionsförhållanden och arbetsmiljö.

Med automatisk avgjutning avses en helt automatiskt styrd avgjutning, som kan fortgå utan manuella insatser under en längre tid. Även sådant som start, stopp och flödesreglering sker per automatik. Flödesregleringen baseras ofta på att systemet reglerar flödet så att nivån i gjutskålen hålls konstant. Emellanåt kan dock vissa justeringar av inställda värden på styrutrustningen krävas.

Automatisk avgjutning med en avgjutningsugn (av typ LFR) där smältan kan varmhållas ger följande fördelar:

Förbättrat utbyte av smälta genom noggrann dosering, vilket i sin tur medför kostnadssänkningar och minskad energiförbrukning.

  • Minskat arbetskraftsbehov.

  • Eliminering av långa avgjutningssträckor och transportanordningar.

  • Optimerat avgjutningsförlopp och därigenom ökad kvalitet.

  • Minskat behov av exakta leveranser av smälta till gjutstationen.

  • Gjuttemperaturen kan hållas inom snäva gränser.

  • Möjlighet till automatisk drift i kombination med en automatisk formningsanläggning.

  • Smälta kan lagras vid driftstopp i formningsanläggningen vilket eliminerar produktionstopp på grund av att man behöver vänta på att smältan uppnår rätt temperatur.

  • Förbättrad arbetsmiljö och minskade olycksfallsrisker.

2687