Gjutning av stållegeringar sker oftast med användning av bottentömmande skänkar. Gjutningen sker genom att en stopparstång, som sitter i skänken, lyfts upp. Det gör att ett hål i hålstenen, ”tärningen”, öppnas. Smälta kan därefter strömma ned genom tärningen och i en gjutskål på formen, som är placeras under skänken.

Flödesregleringen sker med stopparstången. Denna metod innebär svårigheter med kontroll av både smältans utströmningshastighet och mängd. Dessutom föreligger problem med genomläckning vid stopparstångens viloläge i tärningen. I stålverk, där man har avsevärt större skänkar än i gjuterierna, är det praxis att flödet regleras med skivreglage.

Gjutning av stål ur bottentömmande skänk.

2692