16.10 Rensningscell för manuell rensning

Manuell slipning är en traditionell rensningsmetod och i många fall den enda användbara tekniken.

Med denna teknik kan man med några få verktyg bearbeta många olika typer av detaljer utan specifika fixturer eller andra verktyg. Ställtiden vid byte av detalj är kort och en ny typ av detalj förorsakar inte ett behov av att bygga ny hjälputrustning.

Manuellt rensningsarbete leder emellertid till problem gällande ergonomi och arbetsmiljö; dålig arbetsställning, belastande lyft, vibrationer orsakade av verktyg samt damm, buller och flygande gnistor och stänk.

En utmaning vid manuell rensning av gjutgods är, liksom vid andra rensningsmetoder, att arrangera ett bra och effektivt materialflöde från urslagningen av gjutgodset till packning för leverans till kund.

3370