En anläggning för tryckvattenrensning består av en renskammare av stålplåt med utvändig manöverpulpet. En högtrycksvattenpumpanläggning ger vatten med tryck på upp till 16 000 kPa.

Vattnet sprutas mot godset genom ett munstycke, som kan dirigeras utifrån. Form- och kärnsandsrester spolas sönder och sköljs bort. Vid speciellt svårrensat gjutgods kan man tillsätta cirka 20 procent sand i sprutmunstycket. Metoden används endast för stort gjutgods. En fördel med metoden är att den är dammfri.

Metoden har idag nästan försvunnit. Inget skandinaviskt gjuteri använder tryckvattenrensning då olägenheterna med vattenhanteringen och risken för rost på gjutgodset är större än fördelarna.

3326