Trumling kan utföras dels som torrtrumling, dels som våttrumling. Vid båda alternativen gnids gjutstyckena mot varandra och mot i trumman införda gjutstycken.

Gjutstyckena i trumman utgörs exempelvis av vitjärn eller något keramiskt material. Våttrumling skiljer sig från torrtrumling genom att man i första fallet har vatten i trumman. Vid trumlingen slipas godsets kanter och i viss mån även graderna ner, samtidigt som eventuella form- och kärnsandsrester avlägsnas. Trummorna rymmer i storleksordningen två till fyra ton gjutgods och trumlingstiden per sats varierar mellan en och fyra timmar.

Metoden används knappast inte på moderna gjuterier då metodens effektivitet är  mycket låg. Metoden lämpar sig endast för mycket små gjutdetaljer.

3328