Vid plasmaskärning bringas en gas, vanligen argon, att passera en ljusbåge innesluten i ett munstycke.

Temperaturen blir så hög – någonstans mellan 10 000 till 50 000°C – så att gasen dissocieras och joniseras, det vill säga plasma bildas. Genom den starka upphettningen sker en expansion hos gasen, vilket ger en hög utströmningshastighet. Man räknar med att hastigheten är cirka 1 Mach (=ljudhastigheten).

När plasmastrålen träffar arbetsstycket, återgår plasman till normal gas avgivande värme, varvid materialet smälter och blåses bort ur snittskåran av den kinetiska energin i plasmastrålen.

3339