En ofta använd metod för avlägsnande av ingjut och matare är kapning med kapskiva. Kapoperationen är en spånavskiljande bearbetning, där slipkornen är verktygen och skivans bindemedel är verktygshållarna

Kapskivan kan drivas antingen pneumatiskt, elektriskt eller hydrauliskt.

Ofta brukar kapmaskiner delas upp i tre grupper: handkapmaskiner, stationära kapmaskiner och pendelkapmaskiner. Dessa visas i bilderna nedan.

Handkapmaskin (Atlas Copco).

Stationär kapmaskin (Reichmann)

Pendelkapmaskin (Reichmann).

 

Handkapmaskiner är en vanlig utrustning vid mindre gjutgods i små serier. Vid användning av denna typ av kapmaskin är det liksom vid de övriga typerna av kapmaskiner viktigt att gjutstycket är väl fastspänt.

Vid de stationära kapmaskinerna är skiva och arbetsstycke inspända och tvångsstyrda i förhållande till varandra under arbetsoperationen.

Pendelkapmaskiner kännetecknas av att kapskivan är rörlig i olika riktningar, medan arbetsstycket antingen är inspänt eller på grund av sin egen tyngd kan betraktas som inspänt. Kapningsrörelsen är vanligen manuellt styrd vid pendelkapmaskiner. Dessa kapmaskiner används främst vid medelstort och stort gjutgods.

Val av kapskivor bör ske i samråd med skivleverantör för att få bästa ekonomi på arbetsoperationen.
Kapning med skiva kan ske på de flesta material. Allmänt gäller att ett segt material är svårare att kapa än ett sprött. Hårda karbider i en mjuk grundmassa sliter hårt på skivorna.

3340