16.4.7 Avlägsnande av matare genom ”skjutning”

En teknik för att avlägsna matare är att knäcka av dem med ett kraftigt slag. Detta är mycket kraftigt och tekniken kan närmast liknas vid att matarna ”skjuts” av.

Flera utrustningar för denna teknik finns på marknaden. Metoden har utvecklats mycket de senaste åren och är en metod som med fördel kan användas på grövre gods där brytkilstekniken inte är användbar. Renskanoner kan t.ex. slå av matare på stålgjutgods med över 30 cm diameter. Den kan även i vissa fall ersätta gasskärning av matare.

En video nedan visar metoden i aktion.

3342