16.4.9 Avstickning i svarv och fräsning

Vid vissa typer av gjutgods kan man med fördel avlägsna ingjut och matare genom avstickning i svarv eller genom fräsning.

En förutsättning för att dessa metoder skall vara lönsamma är normalt, om än inte alltid, att ingjut och matare är placerade på ytor, som skall bearbetas varigenom rensningen kombineras med den efterföljande bearbetningen. Användning av verkstadstekniska metoder vid gjutgodsrensning behandlas närmare i avsnitt 16.9.

3345