Bandslipningstekniken har utvecklats för gjutgods i icke järnmetall under senare år både på maskin- och slipbandsområdet.

Ur säkerhetssynpunkt har banden den fördelen att de inte, som slipskivor, kan splittras. De kan visserligen gå av, men det medför sällan allvarliga skador, då bandets massa är liten.
För bandslipning finns på marknaden flera olika typer av utrustningar, som var och en har sina för- och nackdelar.

 

3350