Vid gradklippning, avlägsnas grader och eventuella matar- och ingjutsrester i kallt tillstånd genom skjuvning i en press.

Detta sker genom att ett specialverktyg appliceras i en press. Det vanligaste är att det skjuvande verktyget är fäst i pressens löpare. Under operationen är gjutstycket placerat i en fixtur på pressbordet och hålls ofta fast med en extra tryckcylinder i pressens löpare.

Gradklippningsutrustning (Reis Robotics).

Utförande på gradklippningsverktyg enligt bilden nedan gör det möjligt att på ett relativt enkelt sätt komplettera pressen med ytterligare tryckcylindrar att använda vid bearbetning från sidan eller underifrån. Denna bearbetning kan ske antingen före eller efter det att pressens löpare fullbordat ett slag.

Gradklippning. Principbild av utrustning för rensning av hjulnav (Arvika Gjuteri).

 

Främst har metoden kommit till användning vid gods i gråjärn, segjärn i långa serier och pressgjutgods. Skärstålen måste tillverkas i legerat, formbeständigt verktygsstål. Härdning av stålen till hårdhet 60 – 63 Rockwell C krävs.

Följande fördelar gäller för gradklippningstekniken jämfört med andra metoder:

  • Bättre arbetsmiljö. Det blir mindre dammbildning, mindre buller, mindre vibrationsbelastning samt förbättrade ergonomiska förhållanden jämfört med konventionell rensning.

  • Produktivitetshöjning, vilket ger lägre rensningskostnader. Flera operationer kan ske i samma tempo.

  • Jämnare gjutgodskvalitet och likformiga toleranser på gjutgodset.

  • Metoden är okänslig för mängden grader på godset.

  • Mindre energiförbrukning än vid konventionella rensningsmetoder genom minskade ventilationsluftmängder.

Arbetsmiljömätningar före och efter införande av gradklippning har visat mycket stora förbättringar. Halten respirabelt kvarts har vid mätningar på arbetsplatsen visat sig vara knappt mätbara och bullersänkningar på 20 - 25 dB(A) har uppmätts. Kraftiga kostnadssänkningar har också erhållits vid införande av gradklippningstekniken.

Gradklippning är naturligtvis även behäftad med vissa nackdelar. En sådan är den relativt höga investeringskostnaden. En annan är att arbetet med i- och urplockning av gods i pressen kan upplevas monotont.

3353