En ofta fördelaktig lösning på renseriproblematiken är att använda manipulatorer. Flera gjuterier av olika storlek och med varierande typ av produktion använder denna teknik.

Jämfört med manuellt rensningsarbete uppnås flera fördelar vid användning av manipulatorer.

Speciellt elimineras många miljöproblem, till exempel belastnings-, vibrations- och bullerskador samt problem med höga dammnivåer. Operatören får dessutom ett mer innehållsrikt arbete. Tidsvinsterna är ofta stora, vilket ger ekonomiska besparingar.

Med manipulator avses en utrustning som med manuell fjärrstyrning kan förändra läget av gods eller verktyg till en valfri punkt inom utrustningens operationsområde. Till skillnad från en industrirobot kräver således en manipulator mänsklig arbetskraft för att styra de rörelser som utrustningen skall utföra.

Användning av manipulatorer i gjuterier är en teknik som är på frammarsch. Främst gäller detta vid gjutgodsrensning samt vid hantering av gods i samband med urslagning där manipulatorn kan både plocka godset samt placera det i backar eller på pallar. Det ligger såväl produktionstekniska som kvalitets- och miljömässiga orsaker bakom detta.

Följande video visar hur en manipulator kan användas i ett gjuteri.

I Sverige marknadsförs flera olika manipulatorer, som till funktion och egenskaper är förhållandevis lika. Bilden nedan visar ett exempel på manipulator som marknadsförs i Sverige.

Rensning av gjutgods med manipulator av fabrikat Andromat (Scana Steel Stavanger).

För denna liksom för flertalet övriga manipulatorer gäller att de rörelser som operatören utför med armen följs exakt i större skala av maskinarmen. Detta gäller såväl positionering som hastighet och acceleration. Vidare finns på manipulatorerna oftast en kraftåterkoppling som gör att operatören "känner av" den pålagda belastningen. Manipulatorerna arbetar med sex frihetsgrader och rörelsemönstret kan jämföras med den mänskliga armens. I det följande beskrivs två manipulatorinstallationer.

3355