16.7 Användning av industrirobotar

Användning av industrirobotar kan i många fall lösa problem med otillfredsställande arbetsmiljö och låg produktivitet.

Sverige har varit ett föregångsland då det gäller robotanvändning i gjuterier. Det har gjorts många försök att använda industrirobotar för rensning av gjutgods. Det har emellertid visat sig vara svårt då järngjutgods ofta har olika stora varierande grader eller så kallade ”tagningar” i större eller mindre mängd.

För pressgjuterierna är situationen helt annorlunda. En pressgjutmaskin byggs som regel upp som en maskincell där pressgjutmaskinen betjänas av en eller fler robotar som ombesörjer smörjning av verktyg, gjutning, urplockning samt skäggning av detaljen  I vissa fall går detaljen vidare till en bearbetningscell som också betjänas av en robot. Även slipning av pressgjutna och kokillgjutna detaljer går bra att utföra med en industrirobot. Både bandslipning och slipstol används.  

 Följande videofilmer visar exempel på automatiserad rensning.

3360