16.8.2 Rensningsutrustning baserad på en Triceptrobot

Flera gjuterier tillämpar en metod för rensning av gjutgods, där en Tricept-robot placerad i rensningscellen utför stora delar av rensningen. Resultatet är i många fall färdigbearbetat gjutgods.

Godset förs in i cellen via en fixturbana, varifrån det plockas av en ABB-robot för grovrensning. Godset förs av roboten via en kapskiva och ett slipband till en fixtur placerad på ett palettbord. I fixturen fixeras godset med hydraulik. Via palettbordet förs godset sedan in i utrustningens arbetsområde, vilket är helt inbyggt. Materialet i inbyggnaden är plåt fylld med epoxibetong, vilket är ett material som tar bort vibrationer och ger stabilitet.

Roboten är uppbyggd som ett rörligt fackverk med fem eller sex styrda axlar. Rörelsen utförs av ben vars längd ändras genom kulskruvar. Fackverket tillsammans med kulskruvarna ger en stabil och stark konstruktion samt hög positionerings- och repeteringsnoggrannhet. Konstruktionen av maskinerna utgör en kombination av konventionell robot och CNC-styrda verktygsmaskiner.

Verktygen, som har en HS-kona, växlas in via en verktygsväxlare som i standardutförande har plats för tretton verktyg. Genom att ändra längden på benen förs verktygen till önskad position. Spindelns effekt är 7 – 40 kW. Drivningen är hydraulisk eller elektrisk. Spindeln klarar uppemot 30 000 varv/min, vilket möjliggör höghastighetsbearbetning – HSM.

Utrustningen är försedd med ett reglermätsystem i centrumröret benämnt DMS – Direct Measuring System. DMS anger centrumrörets position jämfört med styrsystemets befintliga mätsystem. Jämförelse mellan de två systemen sker kontinuerligt så att verktygens börläge skall kunna bibehållas, trots temperatur- och kraftpåverkan.

ack vare den stabila konstruktionen i kombination med kulskruvarnas precision och DMS kan till exempel en cirkulärfräsning utföras med en noggrannhet av 0,07 millimeter. I det mest gynnsamma läget klarar roboten att trycka med en kraft av 60 kN (6 ton).

De bearbetningsmoment som utförs är främst fräsning, sågning, borrning, gängning och montering. Bearbetning sker såväl torrt som med kylvatten eller dimsmörjning. Spån och avverkat gods spolas med hjälp av kylvatten till en spåntransportör.

 

Fördelar

  • Den manuella hanteringen har eliminerats helt. All hantering sker med en ABB-robot och av transportbanan.

  • Utrustningens arbetsområde är helt inbyggt, vilket har minskat risken för såväl stänk av gnistor som buller- och dammexponering. Arbetsområdet vid grovrensningen är avgränsat och vid automatdrift vistas ingen här.

  • Användandet av handhållna maskiner har helt eliminerats.

  • Roboten klarar av att både bearbeta och hantera godset.

  • Cykeltiden minskar. I ett praktikfall minskade cykeltiden till ca 10 procent av ursprunglig cykeltid då godset rensades och bearbetades med traditionella metoder.

  • Resultatet är i många fall färdigbearbetat gjutgods. Endast okulär besiktning återstår.

  • Stor flexibilitet och snabb omställning gör att roboten lämpar sig även för kortare produktlivscykler.

  • Om stor vikt fästs vid konstruktion av fixturer kan godset tack vare utrustningens rörlighet bearbetas runt om.

 

3367