17.4.5 Induktiv provning (virvelströmsmetoden)

Den induktiva provningen har god känslighet för indikering av sprickor, inneslutningar och oenligheter i magnetiska och omagnetiska material. Metoden kan även användas för andra egenskaper som bestämning av skikttjocklek, variationer i struktur, hårdhet och kemisk sammansättning i ytskikt.

 

Principschema för provning med virvelströmsmetoden  med två spolar.

Vid provning placeras gjutstycket i en spole och utsätts för ett växlande magnetiskt fält (låg frekvens). Effekten av detta fält på den magnetiska induktionen i godset känns av med en sekundär spole. Utslaget från sekundärspolen jämförs med en kalibreringsdetalj. Denna kan bytas ut mot en elektrisk krets som byggs in i apparaten.

3139