Här följer generella råd för produktionsunderhåll:

 • TIG-svetsning är den bästa metoden för svetslagning av kärnlådor av stål. Metoden ger en tillräckligt hög temperatur och en renhet i svetsen vilket gör att lagningen blir tillräckligt bra.
 • Håltolk (stopp och gå) mätinstrument är bäst lämpade för att kontrollmäta en styrbussning. Dock kan styrbussningar vara slitna lokalt vilket en rund tolk inte kan fånga upp. I tillägg kan en trepunkts mätare användas för att visa på lokalt slitage. Slitna bussningar bör bytas men det kan väl fungera att vrida ringbussningen ett på förhand bestämt antal grader. Detta skall noteras i service och underhållsloggbok för framtida felsökning om styrningen inte fungerar tillräckligt bra. Konsekvensen av felet är partförskjutning mellan parter.  
 • Vid inblåsning av sand i kärnlåda används blåsbussningar med mjuka material
 • En rensnål används när en slitsventil är igensatt.
 • Renare ytor, kaviteter och i kanaler bakom ventiler utstår vid tvättning av kärnlådor med lut. Den höga PH nivån i lut löser upp kärnsandens bindemedel på ett bra sätt.
 • Jordfel i ugnen beror ofta på att Järn kan ha trängt in mellan infodring och spole eller kylvattenläkage.
 • En säkerhetsgrop separerar vatten från smältan vid ugnen
 • Skänk förvärmning minskar risker och ger mindre temperatur förluster.
 • Patchning/smetning är en lokal lagning av eldfast material
 • Vid gasolrörsläkage stängs flödet av och expertis tillkallas.
 • Vid genombrott med smälta på golvet säkras personalen och sand Öses på smältan
 • Innan arbete med t.ex. rengöring av en induktor måste man tillse att ställverket är brutet
 • Kristallina vattnet är kemiskt bundet vilket innebär att det kan avges mycket snabbt vid ca 400 grader C när en cementbunden eldfast produkt torkeldas.
 • Mellan varje smälta bör kontrollera degelugnens (smältugnens) slitage kontrolleras
 • Dammsugning är bäst för att ta bort överbliven kvartsit
4972