19.1 Fysiska faktorer som påverkar arbetsmiljön

Här tas bl a buller, vibrationer, belysning och strålning upp.

Det finns en rad fysiska faktorer som är viktiga att tänka på när det gäller arbetsmiljön.

Då det är vanligt med tunga lyft inom gjuteribranschen är det viktigt att fokusera på ergonomi. För att få en bra ergonomi kan det vara viktigt ha rätt typ av hjälpmedel t.ex. lyftanordningar. Om sådana används är det också viktigt att det finns rutiner för att besiktiga dessa så att de är i gott skick och inte innebär en risk i sig. För att få en lämplig arbetsställning vid långvarigt sliparbete är ett höj- och sänkbart arbetsbord med möjlighet att växla mellan sittande och stående naturligtvis viktiga.

Det finns också en speciell föreskrift från Arbetsmiljöverket som handlar om smältning av metall och denna bör den som arbetar i gjuteri med arbetsmiljöfrågor känna till. I denna kan man bland annat läsa om att tappar och svetsar på skänkar, formflaskor och kokiller ska okulärbesiktigas minst en gång per vecka. I denna föreskrift finns också hjälp för att beräkna hur stor skvalpmån som behövs för en skänk så att inte smälta ska skvalpa över vid transport av skänken inne i gjuteriet, 0,1X badytan är en tumregel man brukar använda.

I detta kapitel finns också fördjupning inom vissa viktiga områden. Gå vidare till respektive underkapitel för att läsa mer om de olika faktorerna buller, vibrationer, belysning eller strålning.

1816