Arbete och arbetsplats ska vara utformade så att vi inte tröttas av för stor synansträngning eller bländning. Dålig belysning kan ge ögontrötthet, allmän trötthet eller huvudvärk. Synergonomin har ofta betydelse för olycksfallsrisker, belastningssjukdomar samt för arbetsprestation och välbefinnande.

Platsbelysning ska kunna riktas individuellt och ge ett bländfritt ljus. Allmän belysning utgörs oftast av lysrösarmaturer som har raster som bländningsskydd. Placeringen av armaturer måste anpassas till den verksamhet som bedrivs. Det är viktigt att ljuskällorna placeras med hänsyn till andra installationer som traverser, ventilationskanaler, maskiner med mera. Med tiden blir det damm och föroreningar på armaturerna vilket tar ned belysningsstyrkan. Det är därför viktigt att ha rutiner för städning och underhåll.

Belysning vid avgjutning i en automatisk flaskformningslinje.

1821