Om gjutgodset skall bearbetas efter gjutningen bör åtgärder för att underlätta bearbetningen vidtas redan på konstruktionsstadiet.

Några exempel på åtgärder visas i figurerna 31 till 33.

Figur 31: Utforma ytor som skall bearbetas med tydliga avgränsningar.

Diffusa övergångar mellan bearbetade och obearbetade ytor som till vänster ger risk för orena konturer. De ytor som skall bearbetas bör vara klart avgränsade, i regel något upphöjda som till höger.

Figur 32: Utformning av borrhål för att undvika borrbrott.

Hål som skall borras bör placeras så att borren tränger in i och ut ur godset på plana ytor, vilket minskar risken för borrbrott och minskar borrslitaget.

I konstruktionsarbetet bör man ta ställning till om vissa konturer ska gjutas eller konstrueras genom skärande bearbetning. Ett exempel på varför detta viktigt att tänka på är gaffeln i figur 33. Med bearbetningstillägg pålagt kommer avståndet mellan de bearbetade ytorna i det vänstra utförandet att minska och bli förhållandevis litet. Risken är då stor att formmassan brinner fast, vilket snabbt kan förstöra verktyget, när gjutstycket bearbetas. Gaffeln bör därför hellre ges en utformning som till höger. Här gjuts gaffeln full och spåret fräses upp. En annan nackdel med det vänstra utförandet är att det kan vara svårt att uppnå önskad dimensionstolerans på gaffelöppningen.

Figur 33: Lämplig utformning för att bearbeta upp ett spår efter gjutning.

1932