Även om det är möjligt att gjuta gods med mycket komplicerad form är det en fördel om konstruktionen är utformad med tanke på gjutningsmomentet. Om smältan vid tunnväggigt gods måste strömma en lång sträcka i formen föreligger risk för att smältan stelnar innan hela formen fyllts, det vill säga att det finns en risk för kallflytning.

Figur 20: Utformning av geometri för lämpligare fyllnad av den smälta metallen.

Tvära krökar och onödiga riktningsändringar försvårar smältans strömning och bör därför undvikas (som det vänstra exemplet i figur 20). En utformning som den till höger i  figuren medger mindre godstjocklekar och därmed mindre risk för kallflytning. Skälet till detta är kortare gjutsträcka, större radier och jämnare stigningshastighet för smältan.

 

1928