Det finns en rad anledningar till varför det är viktigt att arbeta med miljöfrågor inom gjuteribranschen. Det handlar bland annat om att leva upp till gällande lagstiftning och de miljömål som är satta av riksdagen. Att arbeta aktivt med miljöfrågor ger också en positiv bild av både det egna företaget och av branschen.

1803