I följande kapitel går vi igenom några av de områden där det är viktigt att se över sin energianvändning. Det finns ofta möjligheter att minska energianvändningen, vilket i sin tur leder till minskade kostnader.

2759