Återvinning är bra, men att återvinna ett slöseri är aldrig lönsamt. Det är inte helt självklart hur man designar ett återvinningssystem optimalt. Det råder olika förutsättningar för olika verksamheter. Dock gäller några generella fakta.

Innan återvinning av restenergier sker, ska energi- och processoptimering genomföras i de system/objekt som är aktuella för återvinning. Anledningen till detta är att undvika återvinning av den energi som kan kopplas till slöseri. Genom att undvika att återvinna slöserier kan investeringen för återvinningsanläggningen bli mindre och därmed mer kostnadseffektiv. Dessutom kommer dimensioneringen bli mer rätt i förhållande till behovet. Finns möjligheten att kombinera investeringen för återvinning med andra investeringar, exempelvis miljö- och produktionsförbättrande åtgärder, kommer respektive förbättringar bli mer ekonomiskt gynnsamma än om varje åtgärd finansieras för sig.

Kvaliteten på den återvunna energin är viktig att tänka på, det vill säga att den tillgängliga temperaturen från återvinningskällan bör hållas så hög som möjligt. Detta ger större möjlighet att återanvända energin för avsett bruk. Det gäller att matcha återvunnen energi med det energibehov som finns inom verksamheten, både mängd och kvalitet. Med rätt kvalitet kan den återvunna energin användas till andra produkter såsom komfortvärme, tappvarmvatten och fjärrvärme. Det är vanligt förekommande att återvunnen energi av hög kvalitet blandas med energier med lägre kvalitet och därmed tappar möjligheten att användas på de mest eftersträvade sätten.

I ett gjuteri finns oftast stora möjligheter att återvinna betydande mängder energi, exempelvis ur frånluft, kylvatten och överlag från svalnande gjutgods. Swerea SWECAST har genomfört en studie som hanterar frågan om potentialer och möjligheter för värmeåtervinning från svalnande gjutgods. Rapporten ger en god fördjupning inom ämnet.

2770