Stål är en övergripande benämning på järn legerat med kol och upp till 20 olika grundämnen med specificerat innehåll. Bra korrosionsmotstånd, hög hållfasthet och bra nötningsegenskaper gör att gjutna stålkomponenter finns i produkter för exempelvis byggnadskonstruktioner, vattenkraft och tung fordondsindustri.

Egenskaper

Gjutstålen har många varierande egenskaper beroende på den kemiska sammansättningen.

 • Bra svetsegenskaper
 • Hög hållfasthet vid höga temperaturer
 • Bra hållfasthet vid extremt låga temperaturer
 • Mycket bra korrosionsmotstånd
 • Bra nötningsegenskaper
 • Värmebehandling kan enkelt förändra basegenskaper

 

Användningsområden

Gjutstål av skiftande legeringar används för komponenter inom en mängd områden:

 • Pumphus för allehanda miljöer
 • Turbinhus för vattenkraft
 • Ventilhus för papper- och massaindustri och petrokemisk industri
 • Kopplingar och ventilhus i trycksatta konstruktioner
 • Slitgods i anläggningsindustrin och massaindustri
 • Knutpunkter i bro- eller byggnadskonstruktioner
 • Komponenter till tung fordonsindustri
 • Anläggningsmaskiner för gruvindustrin
 • Komponenter för krossar inom gruvindustrin
 • Flygindustrin

Grävskopetand i stål (Combi Wear Parts)

Turbinhjul från Österby bruk gjutet med 13-procentigt kromstål.

Pelare för lyftkran från Keycast Kohlswa.

 

 

2103