3.8.3 Materialbeteckningar och mekaniska egenskaper

Som kund till ett stålgjuteri bör man välja att beskriva användningsområdet för sin produkt. Därefter kan gjuteriet välja lämpligt material. Det finns uppgifter om att det finns mer än 4000 olika legeringar av stål.

De flesta av det stora antalet stållegeringar är justerade från standardmaterial och är endast företagsspecifika. I det följande redovisas materialstandarder enligt applikationsområde.

Gjutstålen beskrivs efter sina användningsområden och egenskaper enligt nedanstående standarder:

Dessa fem standarder omfattar tillsammans 140 olika stålsorter.

3049