3.8.3.4 SS-EN 10295:2002 Värmebeständigt stålgjutgods

Standarden omfattar 29 material totalt. Av dessa är 8 ferritiska eller ferrit-austenitiska, 17 är austenitiska och 4 är baserade på nickel eller kobolt. Ur dessa grupper har 12 material mindre än 50 procent järn i legeringen. Dessa brukar normalt klassas som superlegeringar.

Tabell 1 visar några av standardens materialbeteckningar. Tidigare svenska standarder har inte förekommit. Tabell 2 ger en summering av 29 olika materials mekaniska egenskaper.

Tabell 1: Standarbeteckningar för stållegeringar ur SS-EN 10295:2002

Namn

Nummer

Äldre beteckning

GX30CrSi7

1.4710

 

GX40CrNiSi25-12

1.4837

 

GX40CrNiSi25-20

1.4848

(SS2361)

GX35NiCrSi25-21

1.4805

 

GX50NiCrCoW35-25-15-5

1.4869

 

G-CoCr28

2.4778

 

G-NiCr50Nb

2.4680

 

 

Tabell 2: Variationer i sträck-, brottgräns, förlängning och max arbetstemperatur enligt SS-EN 10295:2002

 

Rp0,2    [MPa]

Rm    [MPa]

A   [%]

Max arb. temp  []

Min

180 - 320

400 - 550

3 - 20

750 - 1200

 

Vid förhöjda temperaturer oxideras stålytorna och vid en viss temperatur, skalningstemperaturen, ökar oxidationshastigheten så kraftigt att stålet snabbt blir oanvändbart, såvida inte mycket låga krav ställs på livslängden. Vanligt stål har en skalningstemperatur på cirka 550°C. Genom att legera stålet med enbart krom kan man successivt höja skalningstemperaturen. Även kisel används för detta ändamål. Skalningstemperaturen kan också påverkas genom att de kromlegerade stålen även legeras med nickel, vilket är speciellt verksamt vid upprepade upphettningar och avkylningar. Nickel bidrar också till förhöjd hållfasthet vid höga temperaturer. Skalningstemperaturen vid upphettning i luft är för ett kromstål med 13 procent krom 820°C och med 25 procent krom 1 070°C. Ett stål med 18 procent krom och 9 procent nickel har motsvarande skalningstemperatur vid 875°C och med 25 procent krom och 20 procent nickel vid 1 100°C.

Genom att atmosfären vid förhöjda temperaturer ofta utgörs av förbränningsgaser, exempelvis från eldning av tjockoljor eller i sopförbränningsanläggningar, förstärks angreppen på stålet och de praktiska användningstemperaturerna för olika stål är ofta avsevärt lägre.

De nickelbaserade stålen är speciellt känsliga för svavelhaltiga avgaser och särskilt i reducerande atmosfär. Nickelsulfider bildas, vilka försprödar materialet. Rosterstaven i Figur 12 är ett användningsexempel på denna typ av stål.

Rosterstav gjuten i ett värmebeständigt krom-nickelstål. Materialet klarar temperaturer upp till 1100°C. Godsvikt: 22 kg (Keycast Kohlswa).

 

 

Superlegeringar, normalt ett stål där halten av järn är lägre än 50 procent, har utvecklats för användning  i tillverkning av jetmotorer och i petrokemisk industri med mera där det ställs extra stora krav till korrosion och temperaturhärdighet

 

3058