3.8.5 Värmebehandling av stålgjutgods

Värmebehandling är väsentligt för stålets egenskaper. Behandlingen sker på olika sätt beroende på vad man vill uppnå med slutmaterialet.

Tabell: Vanligaste behandlingarna av stålgjutgods.

Högtemperaturglödgning

Skapar en jämnare struktur i materialet

 

Normalisering

Uppvärmning till austenitområdet med svalning fritt i luft. Materialet får finare kornstorlek och därmed bättre hållfasthet

 

 

Seghärdning

Sker i två steg, härdning och anlöpning, vid en temperatur upp till 650°C. Metoden ger en lämplig kombination av seghet och hårdhet

 

Mjukglödgning

Utförs främst på hårda material för att förbättra bearbetbarheten

 

Avspänningsglödgning

Används för att ta bort spänningar från tidigare värmebehandling

 

Släckglödgning

Ger austenitisk struktur hos manganstål och rostfritt stål

 

Stålgjutgods av mindre storlek kan med fördel förbättras genom att efterbehandlas genom HIP (hot isostatic pressing), där gjutgodset utsätts för värme av 1000 till 1100 grader och ett tryck på upp emot 2000 bar. Därigenom pressas gjutgodset ihop och eventuella porer inne i gjutgodset kan sammanfogas så att de mekaniska egenskaperna förbättras. Metoden kan även med fördel användas vid lägre tryck av 200 bar till att förkorta en lång värmebehandlingscykel som till exempel seghärdning.

3051